องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bannatrang@hotmail.com