รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
16 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
4 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
28 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 2562
30 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
25 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
28 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
20 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่นี้

เอกสารแนบ
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
20 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
15 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
9 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
26 กรกฎาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
5 กรกฎาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
21 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
20 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
10 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 2562
23 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
15 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
8 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
26 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ