กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โตไปไม่โกง
23 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โตไปไม่โกง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ลานกีฬา/สนามกีฬา
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ลานกีฬา/สนามกีฬา ได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมการสอนทำกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพกิจกรรมการสอนทำกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมการนิเทศการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพกิจกรรมการนิเทศการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ที่นี่

ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของตำบลบ้านนา
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของตำบลบ้านนา ได้ที่นี่

ภาพมารยาท การไหว้ ก่อนเข้าเรียนของศูนย์เด็กเล็ก
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพมารยาท การไหว้ ก่อนเข้าเรียนของศูนย์เด็กเล็ก ได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมการนิเทศครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพกิจกรรมการนิเทศครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมการนิเทศภาษาอังกฤษวันละคำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพกิจกรรมการนิเทศภาษาอังกฤษวันละคำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


เรือพระวัดบ้านหินคอกควาย และ วัดธรรมนิมิต (หนองโต๊ะ) 

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ภาพจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2563

โครงการหนูน้อยพอเพียง
30 พฤศจิกายน 542

0


โครงการหนูน้อยพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย

การเรียน การสอนของศาสนาอิสลาม
30 พฤศจิกายน 542

0


การเรียนการสอนศาสนาอิสลาม หมู่ที่7