การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2565
26 มกราคม 2565

159


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มกราคม 2565

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
6 พฤษภาคม 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
8 เมษายน 2564

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ที่นี่

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
8 มีนาคม 2564

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ที่นี่

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 542

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ